David a genetický Goliáš

Projekt David a genetický Goliáš, se zrodil v létě 2017, a dal si do vínku pomoci sedmadvacetiletému mladíkovi z Kroměříže. Byla jsem oslovena, zapojit se do realizace a jelikož Davida i maminku znám, byla to výzva, kterou nešlo odmítnout.

 

 

David je mladý muž, který je upoutaný na lůžko a zcela závislý na péči svého okolí. Trpí nevyléčitelnou svalovou dystrofií, při které tělo není schopno tvořit svalovou hmotu. A tak David, jako všichni muži s touto diagnózou, postupně slábne a je stále více spoutaný „klecí“ vlastního těla. Bystře vnímající mozek ale chce a potřebuje vyvíjet aktivity, chce pracovat a být mezi lidmi a v dění. Taky se chce dělit o své zkušenosti, pomoci najít cestu lidem s podobným postižením.

Původní myšlenka – vydat pro rok 2019 kalendář, který na toto složité téma upozorní – se postupně rozrostla do celé škály společenských akcí po celý tento rok. Divadelní spolek Kroměříž se stal garantem a organizátorem Sbírky .          

Městské kulturní centrum Hulín pořádalo 22 .3. 2018 v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích „Čtení pro Davida aneb David a genetický Goliáš“. Texty sepsala Jana Pšejová, které  pak společně s fotografiemi tvořily podklad k tvorbě kalendáře.

Benefiční podvečer proběhl 3. června 2018 na nádvoří Starého pivovaru v Kroměříži, kdy se  návštěvníci setkali nejen se samotným Davidem Kalčíkem, ale shlédli  program, jehož hlavním bodem byl křest a prezentace avizovaného kalendáře  2019, vystoupení kroměřížské kapely Jamtour i taneční skupiny M Dance Crew KM, účast zpěváka Marka Motalíka a mode show zaměřená na šperky a šátky  z mé dílny.

Od 19. června 2018 si totiž můžete kalendář „David a Genetický Goliáš 2019“ koupit v Kroměřížském informačním centru (na Velkém náměstí vedle radnice) a dokonce i v Knihovně Kroměřížska. Za 160 Kč (z toho 50  Kč „přistane“ na transparentním účtu pro Davida) můžete udělat nejen radost sobě nebo svým blízkým, ale zároveň přispějete Davidovi na bezpečnější život a zajištění pomůcek pro podporu dýchání (pro finanční podporu byl zřízen Transparentní účet David Kalčík číslo účtu: 3098407063/0800)

Titulní strana kalendáře –  Anděl, jako ochránce a logo jsem vytvořila ve svém  ateliéru. Obraz s andělem byl vydražen částkou 2000 Kč.